Wij van Verdoes Techniek nemen graag de verkoop van uw oude wapen voor onze rekening (consignatie).

Daarnaast is het ook mogelijk om wapens voor een periode bij ons 'onder te brengen' wanneer u deze wapens tijdelijk niet meer bij uzelf kan of wil opslaan (bewaring).

 • Bewaring en consignatie
  Bewaarruimte Verdoes Techniek.
 • Bewaring en consignatie
  Bewaarruimte Verdoes Techniek.

Consignatie & Bewaring van wapens.

Wij bieden de mogelijkheid om uw wapen/wapens in consignatie te nemen. Hiervan ontvangt u een ontvangstbewijs, waarmee u uw wapen van uw verlof kan laten afschrijven. Verdoes-Techniek zal uw wapen dan opnemen in onze wapen verkoop en bij optie/verkoop u in kennis stellen en de opbrengst van de verkoop afhandelen.

Kosten

De eerste twee jaar zal er een commissie van 25% van de eerst aangegane verkoopprijs ingehouden worden bij de verkoop van het wapen. Alle in consignatie gegeven wapens welke na twee jaar, na de datum van inlevering, nog niet zijn verkocht, zal de commissie worden verhoogd naar 50% van de eerst aangegane verkoopprijs. Alle in consignatie gegeven wapens welke na vier jaar, nog niet zijn verkocht, zal de commissie worden verhoogd naar 75% van de eerst aangegane verkoopprijs. Alle in consignatie gegeven wapens welke na vijf jaar, na bovengenoemde datum, nog niet zijn verkocht, zullen volledig vervallen aan Verdoes-Techniek.

Bewaring

Verdoes-Techniek kan tegen een vergoeding uw wapen in bewaring nemen, Er kunnen allerlei redenen zijn om wapen / wapens in bewaring te geven zoals bijvoorbeeld:

 • Nog geen deugdelijke wapen opslag hebben.
 • Wel een wapen willen kopen, maar nog niet bevoegd dit wapen voorhanden te mogen hebben (1e jaars schutters).
 • Reeds te veel wapens op het verlof
 • Langdurig (door werkzaamheden of ziekte) niet in staat actief de schietsport te beoefenen.
 • Niet tijdig verlengen verlof, waarbij gedurende 1 jaar het verlof word ingetrokken.
 • Strafrechtelijk onderzoek tegen verlofhouder.
 • Erfenis van wapens door nabestaanden
 • Andere redenen.

Kosten

Doordat er een deugdelijke administratie moet worden bijgehouden, en wij bij politie controles onze medewerking zullen moeten verlenen, zijn wij genoodzaakt de volgende kosten in rekening te brengen:

 • € 9,50 p/m voor een handwapen
 • € 12,00 p/m voor een geweer

Deze kosten dienen binnen 1 week na inlevering wapens  op de rekening van Verdoes-Techniek te zijn bijgeschreven. Wapens dienen schoongemaakt aangeleverd te worden, indien dit voor u niet mogelijk is, kan Verdoes-Techniek dit tegen een vergoeding voor u te verzorgen.
Let op! Minimale bewaar periode is 3 maanden, dit om administratiekosten bij inboeken te kunnen verwerken in de bewaarkosten. maar ook omdat bij politie controle  ook alle bewaarwapens getoont moeten worden, hetgeen zeer tijdrovend is !